Αποθηκεύσεις – Διανομές

Αποθηκευσεις - Διανομες

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας τα προϊόντα σας και να τα διανέμει σε όλη την Ελλάδα. Στόχος μας είναι η αξιόπιστη διαχείριση της εφοδιαστική σας αλυσίδας με το μικρότερο δυνατό κόστος.

 

  • Ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι.
  • Φορτοεκφορτώσεις, συσκευασίες – ανασυσκευασίες, παλετοποιήσεις – αναπαλετοποιήσεις.
  • Ασφάλιση εμπορευμάτων.

Δεν είστε σίγουροι ποια λύση ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας;